beeldend werk


Vacuüm Cultuurnetwerk - Beeldend werk

Vacuüm Cultuurnetwerk is van het begin af gericht op informele samenwerking tussen de kunstbeoefenende leden. Jelle Bouwhuis is de motor achter gezamenlijke teken- en schildersessies en niet te vergeten literaire jamsessies volgens eigenzinnige formule, waarvan de resultaten veelal via het eigen programma bij de lokale omroep worden uitgezonden. Sjoerd van Berkel is voorzitter van de schrijfgroep. Radio Vrede vormt tot zeker 2005 een bindmiddel met de achterban, uiteindelijk verwatert dit initiatief door creatieve uitputting en een overmaat aan herhaling. Het ideaal van de kunstgroep is hooggesteld, de werkelijkheid blijkt weerbarstig. De contacten met sommige leden verflauwen, de kerngroep blijft echter intact.


Sjoerd van Berkel

Jelle Bouwhuis

Felix Hogeboom

Margriet Bouwhuis

Bea Peter

Niek Wittebrood


Welkom

Vacuüm Cultuurnetwerk Alkmaar - 2017